Welkom

Ingenieurs ruimtelijke leefomgeving

Een veilige omgeving om in te bouwen, wonen en werken.

Bekijk onze vacatures

We werken aan een veilige omgeving om in te bouwen, wonen en werken. Dit doen we door onafhankelijk onderzoek en deskundig advies op het gebied van bodem, water, milieu, asbestinventarisatie en explosieven opsporing.

 

Beheersen van risico's

Wij adviseren architecten, constructeurs, aannemers, overheid, woningcorporaties, investeerders, projectontwikkelaars over mogelijke risico’s bij de uitvoering van bouw-, infra- en sloopprojecten. Ons totaalaanbod start met onderzoek en onze ingenieurs hebben de technische expertise om tot werkbare oplossingen te komen. Als de behoefte er is, begeleiden we trajecten tot en met de uitvoering.

 

Onafhankelijk onderzoek en advies

We leveren onafhankelijk onderzoek en deskundig advies op basis van gedegen vakkennis. Onze gecertificeerde medewerkers hebben hun expertise in bodem, water, milieu, asbestinventarisatie, geotechniek, het digitaal vastleggen van diverse aspecten van terreinen, wegen en kunstwerken en opsporing van niet-ontplofte explosieven.

 

Een deskundig totaalaanbod

Ortageo staat midden (orta) in de leefomgeving (geo=wereld). We beschikken over decennia-lange ervaring en deskundigheid in geotechniek en bodemonderzoek. Ortageo is ontstaan vanuit de bedrijven Envita, Lankelma Almelo en Explovision. Door deze samenvoeging kunnen we vanuit een brede expertise onze klanten een totaalaanbod bieden op het gebied van risicoanalyse in ruimtelijke leefomgeving.

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op!

Meer over Ortageo